Промоция!

Научно списание бр. 8 / 2014

18.00лв. 4.50лв.

ISSN 2367-4725, Януари – Февруари, 2015 год.

Описание

1. СРАВНЕНИЕ НА ЪГЪЛА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРИ ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ КОРОНКИ В КОНТРОЛИРАНА СРЕДА И КЛИНИЧНИ УСЛОВИЯ
Димитър Н. Киров