Научно списание бр. 7 / 2014

ISSN 2367-4725, Август – Септември, 2015 год.

Описание

1. КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИОДОНТИТИ
Кирилова Ж, Д. Киров

2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯТА НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ ПРИ ЛИЦА С ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ НАРУШЕНИЯ
Киров Д, С. Казакова, Ж. Кирилова