Промоция!

Научно списание бр. 6 / 2014

18.00лв. 4.50лв.

ISSN 2367-4725, Януари – Февруари, 2015 год.

Описание

1. Болест на Гоше – литературен обзор
Михайлова Хр. – Катедра Образна и орална диагностика – Факултет по Дентална Медицина – гр. София

2. МЕХАНИЗМИ НА ЕНДОТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ И МИКРОЦИРКУЛАТОРНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧНА ТРАВМА И ПРОТЕКЦИЯ С МЕЛАТОНИН
Бекярова Г. – УНС „Патофизиология“ Катедра „Физиология и патофизиология“, Медицински Университет-Варна

3. Избелване на зъби
Обзор Е.Хаджиева