Промоция!

Научно списание бр. 5 / 2014

18.00лв. 4.50лв.

ISSN 2367-4725, Септември, 2014 год.

Описание

1. КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИОДОНТИТИ
Кирилова Ж., Д. Киров

2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ ПРИ ЛИЦА С ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ НАРУШЕНИЯ
Киров Д, С. Казакова, Ж. Кирилова

3. КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИОДОНТИТИ
Кирилова Ж, Д. Киров

4. МЕЗЕНХИМНИ ОДОТОГЕННИ ТУМОРИ. ЦИМЕНТОБЛАСТОМ. КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ