Научно списание бр. 4 / 2014

ISSN 2367-4725, Юни, 2014 год

Описание

1. Вирусологията – моят път
Слово на академик Ангел С. Гълъбов на тържеството послучай 50-годишния му юбилей като учен-вирусолог, състояло се в Големия салон на БАН на 30 май 2014 г.

2. ВИРУСОЛОГИЯТА – МОЯТ ПЪТ
Слово на проф. д-р Христо Найденски, двмн на тържеството послучай 50-годишния юбилей на академик Ангел С. Гълъбов като учен-вирусолог, състояло се в Големия салон на БАН на 30 май 2014 г.

3. Житейски и творчески път на акад Гълъбов