Промоция!

Научно списание бр. 3 / 2014

18.00лв. 4.50лв.

ISSN 2367-4725, Юли, 2014 год

Описание

1. ЕФЕКТИ НА КИОТОРФИН И D – КИОТОРФИН ВЪРХУ БОЛКОВАТА ПЕРЦЕПЦИЯ СЛЕД ТОПЛИНЕН СТРЕС ПРИ ПЛЪХОВЕ
Бочева А., Хр. Ночева, Р. Хаджиолова, М. Цветкова, Д. Кръстев

2. ЕФЕКТИ НА КИОТОРФИНА И D-КИОТОРФИНА ВЪРХУ ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА НА АДРЕНОКОРТИКОТРОПНИЯ ХОРМОН И КОРТИКОСТЕРОНА СЛЕД ТОПЛИНЕН СТРЕС ПРИ ПЛЪХОВЕ
Бочева А., Хр. Ночева, Д. Кръстев, Н. Кръстев

3. ЦИМЕНТОБЛАСТОМ НА ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Станимиров П., Хр. Михайлова, Н. Гатева