Промоция!

Научно списание бр. 2 / 2014

18.00лв. 4.50лв.

ISSN 2367-4725
Май, 2014 год.

Описание

1. ВЛИЯНИЕ НА КАНАБИНОИДНАТА И ПЕПТИДЕРГИЧНАТА СИСТЕМИ ВЪРХУ БОЛКОВАТА ПЕРЦЕПЦИЯ ПРИ МОДЕЛ НА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ СЛЕД 6-ХИДРОКСИДОПАМИНОВА ЛЕЗИЯ НА ПЛЪХ
Бочева А., Хр. Ночева, Ю. Петрова, Д. Кочев, Д. Кръстев, Н. Кръстев

2. ВЛИЯНИЕ НА НОЦИЦЕПТИНОВАТА НЕВРОТРАНСМИТЕРНА СИСТЕМА ВЪРХУ БОЛКОВАТА ПЕРЦЕПЦИЯ ПРИ 6-ХИДРОКСИДОПАМИНОВ МОДЕЛ НА ХЕМИПАРКИНСОНИЗЪМ НА ПЛЪХ
Бочева,А., Хр.Ночева, Д.Кочев, Н.Кръстев, Д. Кръстев

3. ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ И ТЕОРИИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ НАРУШЕНИЯ
Киров Д., С. Казакова

4. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА МИНИМАЛНОИНВАЗИВНИТЕ АДХЕЗИВНО СВЪРЗАНИ КЕРАМИЧНИ КОНСТРУКЦИИ
Киров Д., С. Казакова

5. ЕЛЕКТРОМИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С МИОГЕННИ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ НАРУШЕНИЯ
Киров Д., С. Казакова