ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ С ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

10.00лв.

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

УЧЕБНИК

ЗА СТУДЕНТИ
С ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
„БАКАЛАВЪР”

Доц. д-р Димо Кръстев, д.м.
Д-р Манол Калниев, д.м.
Д-р Калин Видинов, д.м.

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
РЪКОВОДСТВО
Доц. д-р Димо Кръстев, д.м.
Д-р Манол Калниев, д.м.
Д-р Калин Видинов, д.м.

Рецензенти:
Доц. д-р Вихрен Петков, д.м.
Доц. д-р Валери Чакърски, д.м.
Доц. д-р Валентин Пръвчев, д.м.

Издателска къща „……”
ISBN:…………………..
Всички права са запазени. Никаква част от това издание не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана под каквато и да е форма и начин, без изричното писмено съгласие на авторите.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор……………………………………………………………………4
I. Травматични увреждания: видове травми. Първа долекарска помощ……………………………………………………………………….…5
II. Измръзване, изгаряне, топлинен удар, поражения от електрически ток и мълния. Първа долекарска помощ…………………..……………..35
III. Спешни състояния при заболявания на коремната кухина. Първа долекарска помощ …………………………………………………………53
IV. Остри разстройства на дишането: причини и клинична картина. Първа долекарска помощ ………………………………………….…….66
V. Остри отравяния: причини, клинични прояви, първа долекарска помощ………………………………………………………………..…….78
VI. Ухапване от паразити, насекоми, влечуги и др. животни. Първа долекарска помощ…………………………………………………….…..88
VII. Остри алергични реакции. Първа долекарска помощ………………….98
VIII. Заболяванията на сърдечно-съдовата система – миокарден инфаркт, остри аритмии, хипертонична криза, белодробен оток, белодробна тромбемболия. Долекарска помощ………………………105
IX. Спешни състояния при заболяванията на нервната система – мозъчен инсулт, епилептичен пристъп. Долекарска помощ…………..118
X. Спешни психиатрични състояния. Първа долекарска помощ …………………………………………………………………………122

ПРЕДГОВОР

Учебникът по „Долекарска помощ” е плод от три годишни обсъждания с преподаватели и студенти на досега съществуващата и дълги години непроменяна и неактуализирана учебна програма. С новото ръководство се разчупват традиционно наложилите се представи за изложение на учебния материал при различните специалности в медицинските колежи. Учебникът е написан по въпросите на конспекта, като целта му е в репетиторен вид да представи всичко необходимо, не само за успешното завършване на курса по долекарска помощ, но и да остави трайни познания у студентите. Ние авторите се стремяхме текста да бъде максимално изчистен от повторения, неясни фрази и излишни описания. За по-лесното запомняне на учебния материал всяка една от темите е представена по-следния начин: определение, след което по точки са изброени само най-важните и значими характеристики за дадената тема. Всяка една от темите завършва с поведението, което трябва да има специалиста по здравни грижи. Смятаме, че така поднесения материал от лекционния курс е достъпен и ясен за нивото на подготовка на студентите и в най-точен и лаконичен стил представя събраната информация.

От авторите

Категория:

Описание

УЧЕБНИК