Главен редактор: Доц. д-р Димо Кръстев, МД, ДМД, ДМ


Зам. Главен редактор: Гл. ас. д-р Николай Кръстев, МД, ДМД, ДМ


Отговорен секретар: Доц. д-р Милка Милева, ДФ

Редакционна колегия

Академик д-р Ангел Гълъбов, дмн

Чл. Кор. проф. д-р Йордан Йорданов, дмн

Чл. Кор. проф. д-р Христо Найденски, двмн

Проф. д-р Николай Лазаров, дмн

Проф. д-р Миладин Апостолов, дмн

Проф. д-р Адриана Бочева, дм

Проф. д-р Зоя Спасова, дм

Доц. д-р Митко Аляков

Доц. д-р Красимира Идакиева

Доц. д-р Даниела Бътовска

Доц. д-р Златка Алексиева

Доц. д-р Ганка Бекярова

Доц. д-р Иван Антонов

Проф. д-р Ралица Златанова-Великова

Проф. д-р Тихомира Златанова
​​
Доц. д-р Йордан Пашов

Проф. д-р Борислав Борисов

Доц. д-р Александър Апостолов