октомври 10, 2018 Ограничение на граничните движения на долната челюст при лица с темпоромандибуларни нарушения

Ограничение на граничните движения на долната челюст при лица с темпоромандибуларни нарушения

Резюме: Ограниченото отваряне на устата е важен признак при пациенти с темпоромандибуларни нарушения (ТМН). Оценка на долночелюстната функция се извършва с помощта на някои диагностични тестове, включващи мускулна и ставна палпация, функционална манипулация, оценка движението на долната челюст и рентгенологично изследване. Един от най-елементарни тестове за оценка на функцията на мускулите и темпоромандибуларните стави (ТМС) […]

Read more
октомври 10, 2018 Вирусологията  – моят път

Вирусологията – моят път

Слово на академик Ангел С. Гълъбов на тържеството послучай 50-годишния му юбилей като учен-вирусолог, състояло се в Големия салон на БАН на 30 май 2014 г. На 1 юни 1964 г., 25 годишен, започнах редовна аспирантура по вирусология. Изминаха точно 50 години от това време. Както е прието да се казва, дойде 50-годишният, полувековният ми […]

Read more
октомври 10, 2018 Циментобластом на горната челюст – клиничен случай

Циментобластом на горната челюст – клиничен случай

Резюме: Цементобластомът е относително рядък доброкачествен одонтогенен тумор, характеризиращ се с бавно нарастване и връзка с корена на витален зъб. Представяме случай на циментобластом на горната челюст при момиче на 13 години. Разглеждат се клиничната, рентгеновата и хистопатологичната находка, както и подхода на хирургичното лечение. Въведение Циментобластомът е относително рядък доброкачествен одонтогенен тумор, произхождащ от […]

Read more
октомври 9, 2018 Етиологични фактори и теории за възникване на темпоромандибуларни нарушения

Етиологични фактори и теории за възникване на темпоромандибуларни нарушения

Резюме: Етиологията на темпоромандибуларните нарушения (ТМН) е многофакторна. Някои проучвания са докладвали, че има предразполагащи, иницииращи и утежняващи фактори, които допринасят за развитието на тези нарушения. Въпреки, че фактори като травма, оклузални несъответствия, стрес, парафункци, и наследственост имат връзка в поддържането на ТМН, все още има противоречия относно етиологията им. Този обзор ще обобщи минали […]

Read more
октомври 9, 2018 Гинко билоба – символ на дълъг живот, енергия и жизненост

Гинко билоба – символ на дълъг живот, енергия и жизненост

Гинко билоба (Ginkgo biloba) е уникално дърво, което няма живи родственици. То е класифицирано в свой обособен отдел Ginkgophyta, съдържащ единствен клас Ginkgoopsida, разред Ginkgoales, семейство Ginkgoaceae, род Ginkgo, и е едиственият съществуващ и днес вид в този отдел. Гинко билоба е един от най-добре известните примери за „живо изкопаемо“. В продължение на векове се […]

Read more