октомври 9, 2018 Етиологични фактори и теории за възникване на темпоромандибуларни нарушения

Етиологични фактори и теории за възникване на темпоромандибуларни нарушения

Резюме: Етиологията на темпоромандибуларните нарушения (ТМН) е многофакторна. Някои проучвания са докладвали, че има предразполагащи, иницииращи и утежняващи фактори, които допринасят за развитието на тези нарушения. Въпреки, че фактори като травма, оклузални несъответствия, стрес, парафункци, и наследственост имат връзка в поддържането на ТМН, все още има противоречия относно етиологията им. Този обзор ще обобщи минали и настоящи концепции свързани с етиологията на ТМН.

Темпоромандибуларните нарушения (ТМН) са част от функционалната патология на дъвкателната система и представляват хетерогенна група от заболявания засягащи темпоромандибуларните стави, лицево-челюстните мускули и нервно-мускулната система.

ТМН се характеризират с някои основни симптоми, като болка и звуци в темпоромандибуларните стави (ТМС), болка в дъвкателните мускули, затруднени или ограничени движения на долната челюст. Те са били във фокуса на многобройни дебати относно правилната диагностика и лечение. В основата на тези противоречия са различните виждания за етиологията на тези заболявания. През последните 75 години са обсъждани различни етиологични фактори като причина за болка и дисфункция в дъвкателната система (1).

Етиологични фактори като травма (14), емоционален стрес (27), ортопедична нестабилност (30), парафункционална и мускулна хиперактивност (25) са разглеждани като основни етиологични причини за иницииране, развитие и поддържане на ТМН.

Етиологията на TMН е сложна и многофакторна и разнообразни биомеханични, нервно-мускулни и биопсихосоциални фактори допринасят за развитието на ТМН (33).

Съществуват многобройни подходи (28), групирани в различни теории и всяка една от тях има свое място в етиологията на темпоромандибуларните нарушения.

Теория за механичното изместване
През 1934 г. Costen (9) публикува статия, в която подчертава значението на оклузията, като важен етиологичен фактор за развитие на ТМН. В своите изследвания той стига до извода, че поради липсата на поддържащи височината на оклузията дъвкателни зъби (загуба, разрушаване), мощните мускули затварящи долната челюст могат да натиснат кондилите нагоре и назад и да причинят увреждане на съдовете и нервите, включени в chorda tympani. Той поставя основите на теорията за механичното изместване, която е една от първите теории за етиологията на ТМН е поддържана от някои автори (16) дълго време. В нея оклузията има важна роля за инициирането и поддържането им. Според тази теория липсата на поддържащи дъвкателни зъби или оклузални смущения в дъвкателната система причиняняват нецентрично позициониране на кондилите в гленоидната ямка, което води до болка, дисфункция и звуци в ухото.

Мускулна теория
Travell и Rinzler (34) през 1952 година описват за първи път „миофасциална болка”, и дават началото на мускулната теория. Според тази теория основния етиологичен фактор за развитие на темпоромандибуларни нарушения са самите дъвкателни мускули.
Миалгия (мускулна болка) в орофациалния регион според авторите, се причинява от хроничен спазъм в мускула, който може да е второстепенно явление на парафункционални навици. Той предполага, че миалгия в дъвкателните мускули може да води до отразена болка в ТМС. Тази теория поставя темпоромандибуларната болка и дисфункция в контекста на едно по-широко, общо мускулно разстройство и оставя влиянието на оклузията на по-заден план за определен период от време.

За да прочетете тази или подобни статии, моля разгледайте Научно списание бр. 2 от 2014

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *